Logo
Produkter

Produkter

Vi är först i branschen med att kartlägga klimatpåverkan från hela produktprogrammet

Ungefär 40 procent av vår försäljning utgörs redan av erkänt miljövänligare produkter i Easy on the Planet-sortimentet. Nu tar vi nästa steg och kartlägger klimatpåverkan från alla våra 45 000 artiklar. En åtgärd som vi är först i branschen med att genomföra.

I början av 2020 beslutade vi oss för att kartlägga klimatutsläppen från hela vårt produktutbud. Totalt handlar det om cirka 45 000 artiklar från flera hundra leverantörer. Tillsammans med konsultföretaget Miljögiraff, som är experter på livscykelanalyser, har vi nu tagit fram bedömningar av samtliga produkters klimatpåverkan baserade på miljövarudeklarationer, beräkningar och generell data.

Så vitt  vi vet är vi det första företaget i vår bransch som gör en så här omfattande kartläggning av produkternas klimatpåverkan. Resultaten ger oss en bra faktabas som hjälper oss att prioritera och komma fram till hur vi kan minska klimatavtrycket på bästa sätt.

Dialog med kunder och leverantörer är avgörande och nyckeln till framgång stavas samarbete. I de strategier vi nu utarbetar för att minska klimatpåverkan från produkter har dialogen med leverantörer och kunder en central roll.

Under 2021 kommer vi att ta initiativ till diskussioner med flera av de leverantörer vars produkter har en stor klimatpåverkan och se vad som går att förbättra. I vissa fall kan det vara möjligt att konstruera om produkten så att den blir lättare att återvinna. I andra fall kan man kanske ändra materialinehållet. Skulle det inte gå kan det bli så att vi fasar ut produkten helt eller ersätter den med ett bättre alternativ från en annan leverantör. Men eftersom många av våra leverantörer själva redan arbetar för att minska sin klimatpåverkan är jag övertygad om att de kommer att se positivt på vårt initiativ och de fakta vi tar med oss från klimatberäkningarna.

Klimatpåverkan kan minska med 15 procent redan inom ett år

Våra kunder kommer att ha stor nytta av kartläggningen, först och främst genom att produktsortimentet utvecklas och förbättras men på sikt också genom att få hjälp med faktaunderlag som hjälper dem att ta rätt beslut i sitt klimatarbete.

Men just nu är det de lågt hängande frukterna som står i fokus och nu tar vi steget från analys till genomförande. Vi ser det som fullt möjligt att minska klimatpåverkan från våra produkter med 15 procent redan inom ett år. Det är en bra bit på väg.

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit