Logo
Klimateffektivare transporter

Transporter

Vi samarbetar med PostNord för klimateffektivare transporter

Från vårt lager i Växjö skickas cirka 10 000 kollin varje dag ut till kunder runt om i Sverige och Danmark med PostNord. Det betyder många transporter och därmed också en betydande klimatpåverkan. Så för ungefär ett år sedan tog vi initiativet till ett nytt samarbete mellan oss och PostNord med fokus att snabbt hitta nya vägar som leder till lägre utsläpp.

Båda företagen har en stark ambition att minska sin klimatpåverkan. Därför beslöt vi redan från start försöka hitta lösningar som snabbt kan leda till konkreta utsläppsminskningar. Framför allt handlar det om åtgärder som kan göra transporterna effektivare. Och för att kunna göra en bra prioritering började vi med att analysera våra transportflöden.

En typiskt transport börjar med att godset anländer från leverantören till lagret. Därifrån fraktas det först till PostNords terminal i samma stad, för att lastas om och sedan skickas vidare ut till olika destinationer runt om i landet. Handlar det om stora volymer går godset direkt till kund. Men ofta lastas det om igen till mindre fordon för slutdistribution.

Analyserna av transportflödena visade att det är de långväga frakterna med lastbil som ger störst klimatpåverkan, inte bara totalt utan per kolli. Distributionen ut till slutkunderna, den sista delen av leveransen, står för en betydligt mindre del. Det gav en tydlig fingervisning om vad man skulle fokusera på för att få störst effekt.

Konkreta åtgärder genomförs med start 2021

Med utgångspunkt från analysresultaten fortsatte diskussionerna för att komma fram till vilka förbättringar som ligger närmast till hands att genomföra. I arbetet medverkar förutom representanter för Staples och PostNord också forskare från Linköpings universitet, som studerar samarbetet inom ramen för hållbara transporter.

Prioriteringsarbetet är i full gång, och vi har en rad förslag framme på konkreta åtgärder som vi planerar att komma igång med under 2021. Många av dem leder inte bara till mindre påverkan på klimat och miljö, utan också till en högre kvalitet och ökad leveranssäkerhet, vilket är väldigt viktigt för oss.

Under 2021 planerar vi bland annat att:

Vad som också är viktigt att komma ihåg är att även våra kunder kan bidra till att reducera transporternas klimatpåverkan, bland annat genom att minska andelen små beställningar. Det är en av hörnpelarna i vårt kundprogram Easy on the Planet.

Att göra det ännu enklare för kunderna att välja attraktiva, klimatvänligare alternativ är något som vi arbetar intensivt med, både när det gäller transporter och produkter. När alla aktörer i värdekedjan jobbar mot samma mål, kan vi nå de snabba utsläppsminskningar vi eftersträvar.

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit