Logo
Rapporter, certifieringar och legala krav

Rapporter, certifieringar och legala krav

Här hittar du vår hållbarhetsredovisning, policies, certifikat, deklarationer, relevanta lagkrav och andra dokument som beskriver, påverkar eller verifierar vårt hållbarhetsarbete.
Staples Solutions Sverige och Danmark arbetar med ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 (miljö), SS-EN ISO 9001 (kvalitet) samt SIS-SP 2:2015 Egendeklaration för socialt ansvarstagande (ISO 26000). Genom att systematisera vårt hållbarhetsarbete med hjälp av ISO-standarderna säkerställer vi ständiga förbättringar och måluppfyllnad för en hållbar utveckling.
Hållbarhetsmålen kommuniceras till hela organisationen och är tillgängliga för våra kunder, partners och andra intressenter genom vår hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisningar, certifieringar och policies

Staples Sweden AB arbetar med ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 samt SS-EN ISO 9001. Genom arbetet med ISO-certifieringarna systematiserar vi vårt arbete med ständiga förbättringar av kvalitet och miljö, samt att hanterar arbetet med att uppnå våra hållbarhetsmål. Målen kommuniceras till hela organisationen och tillgängliga för våra kunder och partners genom vår hållbarhetsredovisning.

Läs mer 

Kriterier för våra miljövänligare produkter

En Easy on the Planet produkt kommer från leverantörer som har signerat Staples uppförandekod. Produkten innehåller inga ämnen som finns på REACH:s kandidatlista - Substances of Very High Concern. En produkt kan även kvalificera sig som Easy on the Planet om den uppfyller ett eller flera av kriterierna som är specifika för en produktkategori.

Läs mer 

Legala krav

Här hittar du relevanta lagkrav som påverkar vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer 

Whistleblow - Raise your concern

Vår visselblåsarfunktion finns på plats för att säkerställa att våra värderingar efterlevs i alla handlingar med anknytning till vårt bolag. Genom visselblåsarfunktionen vill vi möjliggöra för att rapportera in etiska överträdelser men även förebygga tveksamheter och säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas.

Läs mer 

Vi hjälper dig att skapa en mer hållbar arbetsplats. Kontakta oss!

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit