Logo
Socialt engagemang

Socialt Engagemang

Lite prat och mycket verkstad!
Vill du bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle, räcker det inte med ord. Det krävs handling också. På Staples gillar vi att få saker att hända. Därför värderar vi det personliga engagemanget hos våra medarbetare högt och uppmuntrar och stöder lokala initiativ och samarbeten där vi tillsammans kan göra skillnad. Att ge av vår tid är lika viktigt som att donera pengar och produkter till frivilligorganisationer.

 

Från volontärdagar till traineeprogram

Volontärdagar – Staples Community Days
Varje år gör många av våra medarbetare på arbetstid en frivilliginsats som ligger i linje med deras egna intressen. Några har valt att lämna blod.
Andra har deltagit i pysselstunder för barn på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg eller Sjukhusskolan i Växjö.
Julklappsutdelningar tillsammans med Giving people, Scandic och Stockholms Stadsmission är andra exempel. Vi har genomfört årliga volontärdagar sedan 2010.

Fitness Fundraiser
Fitness Fundraiser är vårt samlingsnamn för aktiviteter som både främjar en god hälsa bland våra medarbetare och som ger ekonomiskt stöd till välgörande ändamål.
Till exempel ställer ett team från Staples upp i motionsloppet Kretsloppet i Borås varje år. För varje medarbetare som deltar skänker företaget en summa
pengar till en ideell organisation som arbetar för barns och ungdomars bästa.

Program för inkludering
I samarbete med Arbetsförmedlingen startade vi 2019 ett inkluderingsprogram med traineer i liten skala för arbetssökande som tidigare inte fått möjlighet att komma in på den
svenska arbetsmarknaden. Programmet har fortsatt under 2020 och 2021.

Stöd till Bris och Musikhjälpen
Våren 2020 ordnade vi en stegtävling för hela personalen, där vinsten var en donation från Staples till en välgörenhetsorganisation.
Stegtävlingens vinnare fick utse vem som skulle ta emot pengarna och valde Bris. En stegtävling anordnas även under 2021.

I december 2020 bidrog företag och medarbetare gemensamt med pengar till Sveriges Radios insamling Musikhjälpen, som detta år hade temat ”Ingen människa ska lämnas utan vård”. Vi är också silversponsorer till BRIS 2021.

Studentengagemang
Vi tar ofta och gärna emot studenter från högskolor och universitet som vill göra sin praktik eller sitt examensarbete hos oss.

Till exempel samverkar vi sedan 10 år tillbaka med Linnéuniversitetet i Växjö, där vi har vår centrala logistikanläggning. Samarbetet innebär bland annat att vi ger
studenterna möjlighet att göra studiebesök samt genomföra projektarbeten och examensarbeten, som i många fall varit till nytta för vår säljorganisation och vårt miljöarbete.
Forskarstudenter och professorer från både Linnéuniversitetet och Linköpings universitet medverkar dessutom i vårt samarbete med PostNord för klimateffektivare transporter.

Några av de organisationer vi stöder med produkter, pengar eller material:

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit