Logo
Etik, samhälle och vår personal

Etik

Ett schysst företag, helt enkelt!
Det är alla vi som jobbar här, som är och formar Staples. Det är våra gemensamma värderingar som ligger till grund för hur vi agerar i olika frågor och situationer. Vi har sedan länge bestämt oss för att vara ett schysst företag med tydlig affärsetik, där var och en av oss tar stort ansvar. Det är en förutsättning både för att vara en engagerad samhällsmedborgare och för att driva en långsiktigt hållbar och framgångsrik affär.

 

Ärlighet, rättvisa och integritet
De tre värdeorden är grunden för vår etikkod, som ger alla medarbetare vägledning för hur vi ska ta beslut och agera i etiska frågor.
Etikkoden är ett viktigt verktyg som stärker hela företaget både internt och externt. Den hjälper oss att bygga förtroendefulla relationer
mellan oss och våra olika intressenter, inte minst våra leverantörer. 

Vi väljer leverantörer med omsorg
Vi ställer lika höga krav på våra leverantörer som på oss själva. De som vill leverera till oss måste visa att de delar vår syn på ansvarsfullt företagande och
godkänna villkoren i vår uppförandekod för leverantörer och producenter. Vår uppförandekod utgår från de internationella ILO-konventionerna och
Barnkonventionen, och omfattar elva områden, bland annat barnarbete, diskriminering, hälsa och säkerhet. Vår uppförandekod hittar du här.

Etik i praktiken
När coronapandemin slog till 2020 hamnade vi som många andra i en pressad situation. Trots mycket extra arbete såg vi till att covid-kritiska artiklar
nådde fram till de kunder som hade störst behov av dem, utan att de drabbades av några merkostnader. Med utgångspunkt från erfarenheterna av covid-19
har vi sedan tagit fram en ny kontorsstandard, med produkter och lösningar för en säkrare arbetsmiljö. Vi kallar den Plan C.
Läs mer om Plan C här.

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit