Logo
De globala målen är utgångspunkten

De globala målen är utgångspunkten

Utgångspunkten för vårt strategiska hållbarhetsarbete är FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Av de 17 målen har vi valt att prioritera de fyra som ligger närmast vår verksamhet.

Mål 4 - God utbildning för alla

Vi lyfter kunskap både intern och externt. Till exempel genom medarbetarutbildning, traineeprogram och stöd till olika utbildningsinsatser i samhället.

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Fundamentet för vårt hållbarhetsarbete. Våra kundprogram och en stor del av det arbete vi bedriver inom ramen för ISO-certifieringar och verifiering syftar till hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om hur vi hjälper våra kunder att göra mer hållbara inköp genom Easy on the Planet.

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Vår tids viktigaste fråga. I samarbete med våra kunder och leverantörer ska vi minska klimatavtrycket hos våra kunder med 50 procent under de kommande fem åren.

Läs mer om vårt klimatmål 50/5 och hur vi arbetar för att nå det.

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

En förutsättning för att vi ska nå våra hållbarhetsmål. Vi har ett gränsöverskridande samarbete med kunder, leverantörer, medarbetare, ideella organisationer och andra intressenter.

Läs gärna mer i vår hållbarhetsredovisning.

 

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit