Logo Lyreco
Ett mer hållbart arbetsliv

Vill du så kan vi!

Framtidens hållbara arbetsliv formar vi tillsammans. Vi är en del av vardagen för alla som möter våra produkter och tjänster. För er skapar vi effektiva, kreativa och attraktiva arbetsplatser som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv. Som globalt branschledande företag vill vi gå före i både tanke och handling för att det ska bli verklighet. Genom att kontinuerligt utveckla vårt erbjudande och våra samarbeten driver vi på utvecklingen i hållbar riktning och gör det enklare att ställa om.Vi hoppas att du vill göra gemensam sak med oss. Som kund, leverantör eller medarbetare.

Vill du så kan vi!

Vi skapar lösningar för morgondagens hållbara arbetsliv.

En del av din vardag

Vi är en del av vardagen för alla som möter våra produkter och tjänster.
För er skapar vi effektiva, kreativa och attraktiva arbetsplatser som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv.

red circle with a white checkmark in it

Vi tar ansvar för miljön

Vi vill minimera vår negativa och maximera vår positiva miljöpåverkan. Genom rådgivning, produkter och tjänster hjälper vi våra kunder att också uppfylla sina miljöambitioner.

red circle with a white checkmark in it

Vi praktiserar god affärsetik

Vi lever som vi lär, och tillämpar en god affärsetik baserad på ärlighet och integritet.

red circle with a white checkmark in it

Vi bidrar till ett inkluderande samhälle

Vi vill vara en positiv kraft i samhället och bidra till ett inkluderande samhällsklimat överallt där vi är verksamma. Vi ska vara ett gott föredöme och samarbeta med andra intressenter för skapa större nytta än var och en kan göra på egen hand

De globala målen är utgångspunkten

Utgångspunkten för vårt strategiska hållbarhetsarbete är FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 målen har vi valt att prioritera de fyra som ligger närmast vår verksamhet.

Läs mer 

Programmet Easy on the Planet

Gå med i vårt Easy on the Planet-program!

Läs mer 

Etik, samhälle och vår personal

Ett schysst företag, helt enkelt. Det är alla vi som jobbar här, som är och formar Staples. Det är våra gemensamma värderingar som ligger till grund för hur vi agerar i olika frågor och situationer. Vi har sedan länge bestämt oss för att vara ett schysst företag med tydlig affärsetik, där var och en av oss tar stort ansvar. Det är en förutsättning både för att vara en engagerad samhällsmedborgare och för att driva en långsiktigt hållbar och framgångsrik affär.

Läs mer

Socialt engagemang

Lite prat och mycket verkstad. Vill du bidra till ett bättre och mer inkluderande samhälle, räcker det inte med ord. Det krävs handling också. På Staples gillar vi att få saker att hända. Därför värderar vi det personliga engagemanget hos våra medarbetare högt och uppmuntrar och stöder lokala initiativ och samarbeten där vi tillsammans kan göra skillnad

Läs mer 

En mer hållbar arbetsplats

Så skapar du en mer hållbar arbetsplats – tips och inspiration.

Läs mer 

Möt några av våra miljövänligare leverantörer

Ett viktigt led för oss är valet av leverantörer vi samarbetar med. Vi vill att de liksom vi ska arbeta med sitt hållbarhetsarbete. Här kan du läsa lite mer och se en kort film om några av våra leverantörer med stort fokus på miljö och hållbarhet.

Läs mer 

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit