Logo
Vår hållbarhetsresa ”Från arbetsplats till arbetsliv”

På väg mot en hållbar framtid

För oss på Staples är hållbarhet inte en enskild fråga, det är en grundpelare för vår affär. Vårt mål är att skapa lösningar för mer hållbara arbetsplatser, bidra till ett hållbart arbetsliv och vara en positiv kraft i samhället. Vi fokuserar på att minimera klimatpåverkan, erbjuda fler hållbara produkter och lösningar, samtidigt som vi ökar vårt samhällsengagemang där vi är verksamma.

En resa utan slut

Vår hållbarhetsresa började för över 25 år sedan. 1997 blev vi som första företag i branschen miljöcertifierade enligt ISO 14001. Sedan dess har vi steg för steg utvecklat vårt hållbarhetsarbete och 2015 var vi återigen först i branschen, nu med att verifieras enligt standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000.2016 startade vi Easy on the Planet-programmet, som hjälper våra kunder att göra mer hållbara inköp. 2020 nådde vi en milstolpe inom programmet
och har nu planterat över en miljon träd som bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Under 2020 beslutade vi också att minska klimatavtrycket hos våra kunder med 50 procent under de kommande fem åren. Vår hållbarhetsresa har inget slut, men vi har kommit en bra bit på väg. Läs gärna mer i vår hållbarhetsredovisning.

Vårt hållbarhetsarbete omfattar alla delar av värdekedjan

red circle with a white checkmark in it

Utveckling av sortimentet

red circle with a white checkmark in it

Produktion

red circle with a white checkmark in it

Logistik

red circle with a white checkmark in it

Försäljning

red circle with a white checkmark in it

Användning och återvinning

Ett mer hållbart arbetsliv

Framtidens hållbara arbetsliv formar vi tillsammans. Vi är en del av vardagen för alla som möter våra produkter och tjänster. För er skapar vi effektiva, kreativa och attraktiva arbetsplatser som bidrar till ett mer hållbart arbetsliv.

Läs mer

50/5

Vårt klimatlöfte 50/5. Halverad klimatpåverkan på fem år. Det är en tuff utmaning, men vi har bestämt oss för att spänna bågen rejält. Inom fem år ska vi minska klimatavtrycket hos våra kunder med 50 procent.

Läs mer

Rapporter, certifieringar och legala krav

Här hittar du vår hållbarhetsredovisning, policies, certifikat, deklarationer, relevanta lagkrav och andra dokument som beskriver, påverkar eller verifierar vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

Nytt om vårt hållbarhetsarbete

Här kommer du inom kort att kunna läsa mer om de framsteg vi på Staples gör inom vårt hållbarhetsarbete.

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit