Logo Lyreco

Sju sätt där samarbete inspirerar till nytänkande

Dela via:
  • Edding

När din inkorg flödar över med mail och en deadline snabbt nalkas kan din omvärld på jobbet lätt begränsas till dig och din datorskärm. I det höga tempo som råder på dagens kontor är det vanligt att jobb som ska göras i arbetsgrupper får lämna plats på Att göra-listan och i och med detta missas möjligheten att minska på pressen genom att få hjälp av kollegorna.

I en undersökning svarar 86 % av deltagarna att bristen på samarbete eller ineffektiv kommunikation är orsak till misslyckanden och fel i arbetet, medan nästan 40 % anser att de och deras kollegor inte klarade att samarbeta i tillräcklig utsträckning. Vi vet ju alla vilka personliga och affärsmässiga fördelar som finns i att samverka men hur kan vi göra detta möjligt?

Här följer sju förslag som hjälp att nå fördelarna med samarbete.

1. Skapa en inspirerande arbetsmiljö
Oavsett hur du föredrar att jobba, ibland behöver du fokusera på en enda uppgift medan du andra gånger behöver samarbeta med andra personer. En arbetsplats med såväl individuella arbetsplatser som gemensamma utrymmen är den som mest sannolikt kan uppmuntra till innovativt tänkande och låta var och en komma fram till bästa tänkbara resultat. Skrivbord för enskilt arbete, mötesrum för projektgrupper och gemensamma ytor för social samvaro innebär att alla får chansen att välja den miljö som får dem att känna sig som mest bekväm och engagerad.

2. Skapa en positiv kultur  
Det är inte bara en fråga om var du jobbar utan också hur du jobbar. Ett framgångsrikt samarbete kräver att vi känner oss bekväma nog att dela våra tankar och idéer med kollegorna, även när vi vet att de inte håller med oss. De företag som har en kultur som genomsyras av transparens, tillit och respekt har inte bara större sannolikhet att lyckas motivera personalen utan även att öka produktiviteten, kvaliteten och servicenivån. Det är inte många företag som har råd att ignorera detta vilket dessutom har direkt inverkan på lönsamheten!

Ledningen ska visa vägen genom att identifiera områden som ska förbättras och hitta lösningar på problem. Vissa psykologer hävdar att kommunikation ansikte mot ansikte ger betydligt mer positiva resultat än enbart digital kommunikation. En kultur med öppna dörrar som exempel gör att personer i ledningsgruppen är mer öppna för diskussioner med kollegor på alla nivåer.

3. Var beredd på att utbyta idéer
På det personliga planet är vi vana med att konstant interagera med andra personer online. Men vad vi ofta glömmer är att det är principen bakom teknologin snarare än teknologin i sig själv som hjälper oss att bygga dessa nätverk.

Javisst, epost är en grundläggande hjälp i effektivt samarbete men dit räknas även papper och pennor. Finns det något bättre sätt att belysa viktiga idéer än att skriva dem på en whiteboardtavla eller ett blädderblock så att alla kan se?

Om du inte har någon whiteboardtavla till hands så erbjuder Legamaster Magic-Chart en omedelbar skrivyta. Folien fäster elektrostatiskt på alla plana ytor (som trä, betong, glas och till och med tapet) och eftersom den inte häftar vid kan den tas bort utan att lämna några spår. Du kan använda alla sorters märkpennor och även lägga till och ta bort kort och notiser, så att var och en av deltagarna enkelt kan bidra med sitt.

Du kan bära med dig en edding 360 whiteboardpenna i fickan för att skriva ner dina spontana idéer oavsett var du befinner dig. Självklart är märkpennan perfekt för whiteboardtavlor men fungerar också på alla ickeporösa ytor, inklusive glas, emalj och melamin. Och ännu bättre, det är lätt att torka bort sedan när du haft tillfälle att presentera dina tankar på ett mer formellt sätt – eller ändrat dig.

4. Gör det enkelt att prata med varandra
Det finns väl inget mer frustrerande än när deltagarna i ett projekt har olika prioriteringar. Vi har väl alla upplevt den där obehagliga känslan när vi insett att våra kollegor har jobbat mot andra mål och att vi förlorat tid genom dubbelarbete eller följt instruktioner som ersatts av andra, senare. Projektstyrningsprogramvara är så klart viktigt men specifika problem löser man ofta bäst genom att resa sig från skrivbordet och prata med kollegorna, ansikte mot ansikte.

5. Dra fördel av teammedlemmarnas styrkor
Belbins teamroller visar att - i stället för att utgöra ett problem – skillnaderna mellan medlemmarna i ett team ska identifieras och uppskattas. Vi arbetar mycket bättre när vi tillåts vara oss själva. Nyckeln till detta är att göra det möjligt för teamet att arbeta tillsammans för att maximera var och ens starka sida – som att överlämna till Belbins typ ”Implementer” en märkpenna (whiteboardpenna utan huv) som gör det möjligt för den personen att dokumentera diskussionerna. Vidare att låta ”Monitor evaluator” luta sig tillbaka och reflektera innan slutsatsen kan nås. Ibland är det så enkelt som att be den person som har den prydligaste handstilen eller den bästa ritaren att ta hand om dokumentering av diskussionen.

Innovativt tänkande kommer bäst till sitt rätta när individerna börjar inse hur gruppens olika styrkor och erfarenheter kan kombineras för att nå den optimala lösningen.

6. Belöna samarbete
Som vi har sett ger samarbete en belöning i sig själv, såväl för individen som för verksamheten i stort. Emellertid kan påtaglig uppmuntran hjälpa till att förankra samarbete i företagets kultur. Om vi får del ta del av målen för samarbete och grupparbete vid våra individuella utvecklingssamtal får vi någonting att sträva efter, något som är mätbart och det blir uppenbart när vi nått hela vägen till målet.

Att ha bidragit till samarbete kan belönas i enrum eller offentligt, beroende på vad var och en föredrar. Du kan tacka via epost, lägga till en kommentarstråd på företagets sociala medier, ta upp det i ett nyhetsbrev eller visa tacksamheten för framgången i ett sammanhang där hela företaget deltar. Teamen kan även uppmärksammas med en kul utekväll, ett tillfälle som tjänar inte bara som ett tack för deras lagarbete utan också erbjuder ännu ett tillfälle att stärka deras inbördes band.

7. Anpassa och gå vidare
Företag är i allmänhet duktiga på att hålla koll på trender på marknaden och innovativa teknologier men det är precis lika viktigt att behärska verktyg och strategier för kommunikation inom grupper. Från produkter och prylar till det senaste “tänket”, detta är en ständigt pågående process som kräver att alla samarbetar för att kunna hänga med.

Det är också nödvändigt att känna igen dominoeffekten av förändringar inom organisationen – som exempelvis nya processer, omstruktureringar och produktutveckling kan alla påverka hur personalen kommunicerar, vilket gör det ännu viktigare att göra samarbete till en prioritering.

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit