Logo Lyreco

Samarbete

Dela via:
  • Legamaster

När Generation Y, personer födda mellan 80-tal och tidigt 00-tal, nu gör sitt intåg på arbetsplatsen kommer saker och ting i arbetsmiljöerna oundvikligen att förändras. Den här generationen har en så betydande inverkan på framtida kontor eftersom de är framtiden för dessa kontor. Studien om framtida kontorsplatser som utfördes 2015–2016 av Legamasters avdelning för marknadsinformation kom till slutsatsen att medlemmarna i generation Y har ett mer samarbetsinriktat arbetssätt än föregående generation, Generation X (som inte bör förväxlas med Baby Boomer-generationen). Men vad innebär Generation Y:s arbetssätt för framtida kontorsmiljöer?

Generation Y föredrar spontana och informella möten och sätter ett högre värde på personliga möten än föregångarna. Där kontorsanvändningen gick från att ringa telefonsamtal och skicka fax till att skriva e-postmeddelanden och delta i videokonferenser, går vi nu tillbaka till rötterna, med personliga möten och samtal ansikte mot ansikte. Generation Y väljer ofta ett öppet kontorslandskap för att betona det personliga samarbetet, vilket innebär att arbetskamrater delar på en öppen yta och inte längre är särskilt intresserade av separata kontorsrum. Det är även mindre fokus på tilldelade skrivbordsplatser och en tendens till mer flexibla lösningar, eftersom framtida kontor blir mer orienterade kring arbetsuppgifterna istället för själva kontoret. Det innebär att en anställd hellre söker sig till andra projektmedlemmar att sitta nära och samarbeta med, i stället för att sitta vid samma skrivbord dag efter dag. Denna öppna kontorsdesign underlättar samarbetet mellan medarbetare, vilket gör det lättare att få kontakt med varandra och stimulera mer informella sammankomster. Och för medlemmarna i generation Y, som även kallas den ”visuella generationen”, blir det lättare att visualisera lösningar i ett öppet kontor, eftersom alla som du vill dela informationen med redan sitter i samma rum.

Dessa preferenser och arbetssätt påverkar framtida kontorstrender. Kontorsmiljön måste inte bara ha en öppen planyta utan också utrymmen för informella möten. Och gemensamma samarbetsutrymmen dyker upp allt mer i moderna kontorsmiljöer för att öka kreativiteten och stimulera lagarbete. Till exempel är agila arbetssätt inte längre bara till för IT-avdelningarna. Detta arbetssätt sprids till andra organisationsavdelningar eftersom de har insett att de också kan dra nytta av agila metoder och principer. Det agila arbetssättet är en samarbetsmetod som växer allt mer och kommer att ta allt större plats i framtida kontor. Visste du att det bara på LinkedIn redan finns 55 349 scrum masters, och att en internetsökning visar upp 8 014 agila coacher? Fler och fler organisationer har en tendens att anamma det agila samarbetssättet eftersom det påskyndar processen för produktleveranser. Det kommer sig av att teamen kan hantera prioriteringar på ett bättre sätt, vilket leder till att de blir mer produktiva och kan skapa produkter med högre kvalitet åt kunderna. Över lag upplevde de organisationer som implementerade agila arbetssätt många fördelar.

Men det är inte bara arbetsmiljön som är viktig för samarbetsresultatet, utan även vilka material som finns tillgängliga på kontoret. Deltagare i Legamasters studie anger till exempel behov som ”något med ett handtag för coacher/scrummers som är ute och rör sig mycket”. Legamasters svar på det är den nya agila verktygslådan, en låda som är lätt att bära med sig och innehåller alla kontorsmaterial som behövs vid dagliga scrumsessioner, som whiteboardpennor, markeringstejp, magneter, tavelsudd och -rengöring samt trasor. Ett annat behov som är kopplat till det framtida arbetssätt som Legamaster fokuserat på; ”Agila arbetare brukar föredra att använda magneter i stället för klisterlappar för saker som ska sitta uppe i mer än ett par dagar eller som behöver flyttas runt mycket. Till exempel informationskort på en uppgiftstavla.” Legamasters enkla svar för att uppfylla detta behov är Magic-Chart Notes. Eftersom de är statiska kan de fästas på praktiskt taget vilken yta som helst och effektivt flyttas och bytas ut. Dessutom kan du sudda på Magic-Chart Notes och använda dem igen. Titta på filmen och se hur Magic-Chart Notes gör den gemensamma arbetsplatsen ännu effektivare.

Källa;   Legamaster studie om framtida kontorsplatser – 2015/2016
            Legamaster strategienkät, 2015

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit