Staples Solutions använder cookies (och liknande tekniker som Facebook Pixels, beacons och Javascript) för webbplatsen för att förbättra funktionalitet och användbarhet, för att analysera trafik samt reklamändamål. Som en konsekvens behandlar cookies personuppgifter för olika ändamål. Läs mer om användningen av cookies på denna webbplats i Cookie policy. Läs mer om hur denna webbplats behandlar personuppgifter i Integritetspolicy. Genom att klicka på "OK"

Hur du fångar känslan i ett hackaton för dagliga innovationer

Dela via:
  • Staples_article

Om du har tillbringat tid i den högteknologiska branschen har du troligen hört talas om hackaton. Om du inte har hört ordet förut kan du tänka på det som ett maratonlopp, men för programmering (med något mindre svettning och mycket mer pizza).

Under ett hackaton arbetar utvecklare tillsammans under bestämd tidsperiod för att skapa nya programvaruprodukter, verktyg och funktioner. Ett hackaton kan vara allt från en heldag (eller natt) till ett par dagar. Syftet är att arbeta snabbt, intensivt och tillsammans.

Men tanken bakom ett hackaton är inte att det måste vara begränsat till den tekniska avdelningen eller ett nytt digitalt projekt. Faktum är att alla företag, avdelningar och arbetsgrupper kan anamma hackatonevenemanget som ett sätt att snabbt brainstorma, starta och genomföra innovativa lösningar för nästan alla slags verksamhetsproblem.

Vad kännetecknar ett hackaton?

Alla framgångsrika hackatonevenemang har fyra saker gemensamt:

Snabbhet 

Ett hackaton ska bara pågå i allt från några timmar till några dagar. Varaktigheten bör definieras i början så att gruppen har tiden i åtanke.

Engagemang

Ett hackaton eliminerar störningar från andra projekt för att ge gruppen möjlighet att fokusera intensivt på problemet.

Tvärfunktionella team

Nya idéer kräver nya perspektiv. Hackatonevenemang kombinerar ofta olika roller som programmerare, designer, forskare, marknadsförare och entreprenörer för att utforska lösningar ur flera olika vinklar.

Acceptans för misslyckanden

Ett hackaton är ett laboratorium, inte ett projekt. Det ska vara ett lekfullt sätt att skapa och utvärdera många idéer snabbt.

Även om det inte alltid är möjligt att genomföra ett fullskaligt hackaton för att lösa varje verksamhetsproblem finns det några sätt att använda idén från hackatonevenemang för att bryta monotonin och maximera kreativiteten.

Anamma en Agile-process

Företag arbetar traditionellt i en linjär process, med tydliga uppgifter, leveranser och godkännandestadier att slutföra innan arbetet kan fortsätta. I en Agile-modell arbetar teamet kontinuerligt tillsammans i korta spurter som en del av en upprepandeprocess.

Det finns många typer av Agile-processer. Scrum ger en fast uppsättning roller och metoder, medan Kanban ger större anpassningsbarhet. Agile-processer har utformats för programvaruutveckling, men kan användas för alla typer av arbete. Istället för att till exempel ge en teammedlem uppgiften att leverera en rapport om 30 dagar innebär en Agile-process att skapa en serie delmål för att stämma av arbetet och ta fram material och data. Detta ger medarbetaren chans att byta riktning och anpassa arbetet efter gruppens feedback efter behov.

Mindre prat, fler prototyper

De flesta möten är inte bara slöseri med tid, utan även slöseri med pengar: en studie visar att ett enda veckomöte på mellanchefsnivå kostar organisationen 15 miljoner dollar om året. Det beror på att det på de flesta möten är en eller två personer som pratar mest, medan resten inte tillför något större värde eller ignorerar diskussionen helt för att komma ikapp med annat arbete eller e-posten.

Istället för att kalla alla till ett möte för att prata om ett projekt är det bättre att förvandla det till en arbetssession. Nyckelordet här är ”arbete”: bjud bara in personer som kan ge ett direkt bidrag avseende den aspekt som ni arbetar med under den sessionen. Vem som helst från en lägre eller högre nivå eller som inte har med ämnet att göra kan enkelt fångas upp senare eller ringas in till sessionen efter behov.

Lösa nya problem

Alla hackatonevenemang skapas inte för att lösa ett visst affärsproblem. På kontoret arbetar vi ofta bara med de saker vi har tilldelats på ett sätt som förväntas av oss snarare än att använda ett proaktivt angreppssätt. Du kan skaka om processen genom att utmana gruppen att definiera både ett problem och en lösning. Du kommer att bli förvånad över vad de kommer fram till. Det kan vara lösningen på ett verksamhetsproblem som du inte visste att du hade.

Uppmuntra misslyckanden, belöna framgång

Om du vill att gruppen ska komma fram med nya idéer måste du ha förståelse för det faktum att vissa av dem är dåliga. Ju mer du kan skapa en kultur som tål misslyckanden snarare än bestraffar dem, desto djärvare kommer de anställda att utmana sitt tänkande. Uppmuntra idékvantitet i ett tidigt skede. De bästa idéerna kan alltid utvecklas och väljas senare. Om du vill uppmuntra både kvalitet och kvantitet kan ett pris inspirera en tävlingsinriktad anda och nytänkande.

Ge tid att tänka

Ärligt talat kommer vårt dagliga arbete ofta i vägen för innovativt tänkande. Det är omöjligt att vara kreativ och samtidigt läsa e-post, fylla i utgiftsrapporter och utföra flera uppgifter samtidigt på tre helt olika projekt. Om du vill investera i innovationer ska du investera i tid. Sätt av en heldag med jämna mellanrum för ostrukturerat, kreativt samarbete så att ditt team kan fokusera på nya idéer utan att bli störda.

Och glöm inte den viktigaste delen av hackaton... pizza.

Kontakta oss

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit