Logo Lyreco

Frigör kraften i Design Thinking med Post-it®-lappar och andra oväntade verktyg

Dela via:

Nuförtiden är samarbete a och o på jobbet [infoga länk till lokalt innehållscentrum vid behov]. Men som många chefer har märkt kan man inte bara kalla in ett gäng medarbetare i ett konferensrum och förvänta sig att det ska ske något. Precis som med allt annat inom verksamheten krävs de rätta processerna och verktygen. Det är här Design Thinking kommer in i bilden.

Design Thinking är en icke-linjär, iterativ och kontinuerlig process som hjälper teamen att förstå kunderna, definiera verksamhetsproblem och skapa innovativa lösningar jämfört med linjära metoder som många företag använder för att lösa problem.

Kraften i Design Thinking

Design Thinking sker i fem steg: 1. Sympatisera för att förstå användarens behov, 2. Definiera problemet, 3. Ta fram möjliga lösningar 4. Göra prototyper av mest lovande idéerna, och 5. Testa prototyperna med användare för att få feedback.

Design Thinking är mycket mer lekfull problemlösning eftersom det eliminerar hindren i en traditionell, linjär process. Lekforskare dr Stuart Brown: ”vuxna som inte har fått leka är ofta stela, saknar humor, är inflexibla och inte öppna för att testa nya alternativ.” Detsamma gäller företag som inte får leka.

Den lekfulla metoden i Design Thinking stärker ditt team att bli mer flexibelt och öppet för nya lösningar som tidigare kan ha avfärdats på en gång. Det är inte så konstigt att Design Thinking återfinns i några av världens mest lekfulla och framgångsrika företag som Apple, Google, PepsiCo och Nike.

Skrivverktygen du behöver

Om din företagshjärna försöker komma på hur du ska förverkliga icke-linjärt tänkande i PowerPoint eller med ett kalkylblad får du tänka om. De företagsverktyg du brukar arbeta med är för linjära och statiska att samarbeta kring. Det är därför verktyg som 3M:s Post-it® Super Sticky-notislappar, Post-it® Super Sticky-mötesdiagram och Post-it® Super Sticky-film med raderbar yta är oumbärliga för Design Thinking.

Teammedlemmarna kan enkelt anteckna idéer, sätta upp dem på väggen och lägga till, ta bort eller koppla ihop idéer vid behov. Idéer kan skrivas upp så att alla ser dem, vilket gör att en person slipper jobbet att anteckna allt på mötet. På så sätt kan alla dela, hänvisa till och bygga vidare på varandras tankar under mötet, samtidigt som samarbetet fortsätter efteråt, eftersom det finns en konsekvent referens att gå fram till och läsa.

Redo att testa Design Thinking med teamet? Nästa stora idé är lika nära som förrådet för kontorsmaterial. Så här kan du få ut mesta möjliga av de olika stegen i Design Thinking med Post-it®-produkter.

Sympatisera

I det här skedet är tanken att få personlig förståelse för problemet du löser. Det innebär att göra efterforskningar, prata med experter och användare, och samla in data. Använd Post-it® Super Sticky-film med raderbar yta för att skapa en whiteboard-vägg som fungerar som en central lagringsplats för viktig information som teamet kan ta del av.

Definiera

När du har gjort efterforskningar är det dags att definiera problemet du försöker lösa utifrån det du har fått veta. Med Post-it® Super Sticky självhäftande staffliblock kan du gruppera synpunkter kring problemet med ark. Genom att fästa flera ark i rummet och tilldela ämnen kan teamet snabbt växla mellan olika ark för att bidra med lämpliga insikter. När problemet har definierats kan du skriva det på ett eget ark. Häng upp arket i rummet som inspiration när ni tar fram idéer.

Ta fram idéer

Efter alla analyser med den vänstra hjärnhalvan är dags för den högra hjärnhalvan att arbeta. Förse teammedlemmarna med notislapparna Post-it® Super Sticky och få dem att våga tänka stort. Den här fasen handlar om att generera idéer, så uppmuntra teammedlemmarna att skriva ned en idé per notislapp. Fäst den på väggen så att andra kan se och återkoppla senare, och gå snabbt vidare till nästa idé. Målet är kvantitet, så se till att du tar med flera block vardera. När ni har tagit fram tillräckligt många idéer kan ni diskutera de teamet anser är bäst och gruppera dem.

Göra prototyper

Istället för att välja en enda idé kan ni göra prototyper av teamets bästa idéer. Misslyckanden förväntas och uppmuntras; poängen är att hitta den lösning som fungerar bäst på snabbaste och billigast möjliga sätt. Använd stora Post-it® Super Sticky-notislappar för att följa förloppet på prototyperna, lägga till notislappar och komma på nya idéer på de befintliga idéernas baksida. 

Testa

När ni har en prototyp som ni gillar ska ni inte gå direkt till produktion; lite feedback från användare i det här skedet kan bespara er från en produkt som användarna avvisar vid ett senare tillfälle. Samla några användare och använd ett Post-it® staffliblock för att samla in feedback vid ett övervakat testtillfälle.  

Allt eftersom du införlivar Design Thinking i verksamheten ska du komma ihåg att du kan genomföra alla skeden parallellt eller återgå till dem när du gör framsteg. Det du får veta i testfasen kan till exempel ge en bättre definition av problemet, vilket gör att ni behöver ta fram nya idéer för att utforska lösningar ni inte hade tänkt på i början.

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit