Logo Lyreco

Media riktar strålkastaren mot företag som utsatts för någon form av datasäkerhetsbrott.

Dela via:
  • Canon

Allt oftare ser vi rubriker i media som riktar strålkastaren mot företag som utsatts för någon form av datasäkerhetsbrott.

Enligt en undersökning som publicerats av Institute of Directors säger 76 % av företagsledarna att styrelsen har ökad prioritet på cybersäkerhet av styrelsen och 84 % av företagen planerar att öka satsningarna på skyddsåtgärder för cybersäkerhet under de kommande 3 åren.

Data kan utgöra en källa till kunskap vilken kan innebära kommersiella fördelar eller, om de hanteras på fel sätt,  inverkar så negativt på varumärket att det kan misskreditera en organisation, eller orsaka sådana finansiella problem att det leder till slutlig undergång.

Ansvarig för informationssäkerhet – Verksamhetens vän
Data är de destillerade tillgångar som härleds från kundrelationer. De används för att mäta vinster, likvidflöden och tillgångarnas tillstånd och värde. De används för att rapportera om logistik, aktiviteter och kvaliteter hos leverantörer, resursernas kapacitet och tolerans. Även när människor fattar beslut förlitar de sig alltmer på datadrivna insikter.

Som W. Edwards Deming  skrev: ”Utan data är du bara ytterligare en person med en åsikt.” Data är centrala för beslutsfattarekvationen i en digital verksamhet. Datarisker delas vanligen in i två kategorier som bäst illustreras genom aforismen Hanlons rakkniv: ”Antag inte dåliga avsikter före försummelse och missförstånd”. Kategorierna är som följer:

1. Data exponeras oavsiktligen av en individ genom en felbedömning, olämpligt beteende, en dålig förvaltningspolicy eller en undermåligt konstruerad teknisk arkitektur – eller en olåst dörr eller åtkomstpunkt som ger en tredje part åtkomst till data.

2. Data är en avsiktlig måltavla för en tredje part som avser att använda dem på olämpligt sätt. Dessa individer kan använda hackningsattacker, mutor och korruption för att komma över de data de är ute efter.

I båda fallen har organisationerna ett starkt intresse av att fastställa tydliga säkerhetsförvaltningsprotokoll och ekosystem för att kontrollera vem som kan komma åt data och i vilket syfte. Ansvar för utformning, implementering och drift av en sådan ordning kommer normalt att åläggas en person som får rollen som ansvarig för informationssäkerhetsrollen.

Hitta konsensus för din riskbenägenhet
Hur säkerställer du datasäkerhet i en miljö som är både nyckeln till framgång och av vikt för verksamhetens kontinuitet?

Som en leverantör av kontorslösningar bidrar Canon till att varje dag tillhandahålla säkerhet för tusentals stora, medelstora och små företag i hela världen.

Budskapet är att ditt dataskydd börjar när du fokuserar på de enkla sakerna först och genom att implementera ett mindre antal initiativ kan de som är ansvariga för informationssäkerhet komma långt för att skydda den organisation de arbetar i från interna och externa säkerhetsbrister. Detta förmodligen utan någon större påverkan på säkerhetssystem och protokoll i användarnas dagliga liv.

Anta att du har råkat ut för ett intrång
Det är lätt att vara efterklok, men informationssäkerhet är mycket svårare att få på plats eller att få till rätt när en överträdelse redan har skett. Som den amerikanska kryptografen Bruce Schneier uttryckte det: ”Om någon stjäl ditt lösenord kan du ändra det. Men om någon stjäl ditt tumavtryck kan du inte få en ny tumme.”

På Canon uppmuntrar vi företagsledare och proffs på informationssäkerhet att göra en omstart på sitt tankesätt till hur det skulle vara i efterdyningarna av en säkerhetsöverträdelse. När data antas vara säkra är det en sak, men när du måste förutsätta att data är korrupta blir det en helt annan sak.

Hur Canon hjälper till att hålla dina data säkra
Digitala företag drivs med data och därför är datasäkerhet ett ämne för verksamhetskontinuitet som skapar genklang i styrelserum världen över.

Organisationer vill att deras partner ska bidra till deras gemensamma säkerhetshistoria utan att lägga till ytterligare risker. Canon är en proaktiv partner till företag som vill hålla sina data säkra och införa flexibla informationssäkerhetsprotokoll. Vi vill att våra kunder alltid ska veta att med Canon kan de göra bättre affärer och få den sinnesro som vi alltid strävar efter att belysa och proaktivt bemöta.

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit