Logo Lyreco

Byggnadssäkerhet och säkerhetsåtgärder

Dela via:
staples

Anläggningschefer står inför den otroligt svåra uppgiften att se till att företagets anläggning med byggnader och utrymmen följer lokala lagar och förordningar.

Här är några saker att fundera över för att bibehålla en trygg och säker byggnad:

Brandsäkerhet

Regelbundna brandsäkerhetskontroller krävs för att identifiera möjliga brandrisker som kan ha uppstått sedan anläggningen togs i bruk för första gången. Det är även viktigt att kontrollera att anställda är väl förtrogna med vad de ska göra i händelse av brand. Kontrollera regelbundet att branddörrar och brandlarm fungerar korrekt. Har du aktuell och riktig skyltning på plats i dina lokaler? Bristande brandsäkerhetskontroller och underlåtenhet att hålla nödutrustning uppdaterad kan leda till böter för företaget – och i värsta fall till dödsfall. Detta är ännu viktigare om företagets anläggningar är öppna för allmänheten. 

Hälsa och säkerhet

Uppfyller era kontorslokaler gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter? Följs föreskrifterna av nyanställda? Ta dig tid att kontrollera att det inte finns några sladdar eller andra risker för att snubbla, att räcken är säkra att använda och att inga andra faror har dykt upp sedan din senaste kontroll.  Uppdatera riktlinjerna för arbetsmiljö och säkerhet vid behov, exempelvis om verksamhetens omfattning förändras. Se till att förbandslådor innehåller allt de ska genom att ersätta innehållet när det förbrukats. Se till att det finns utbildad personal och förfaranden för nödsituationer.

Byggnadssäkerhet 

Vet du vilka som kommer och går i din byggnad? Det är viktigt att hålla koll. Säkerhetsbrickor, säkerhetskameror och elektroniska lås kan bidra till en säkrare arbetsmiljö – detta är särskilt viktigt om ditt företag arbetar med känslig information. 

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit