Logo

5 viktiga insikter för att förbättra skrivarsäkerheten

Dela via:
  • Hp

Hur mycket vet du om dina skrivare? De flesta är omedvetna om riskerna, så ta en titt på dessa 5 insikter om hur du kan förbättra skrivarsäkerheten.

I många fall utgör skrivare och multifunktionsskrivare de svagaste länkarna vad gäller företagets IT-säkerhet. Många högre chefer och IT-experter antar felaktigt att eftersom skrivare finns bakom en brandvägg så är deras företagsinformation skyddad från intrång. Skrivare förbises ofta och kan ge åtkomst till privat information som finns i utskrivna bilder. Inkräktare kan också komma över utskriftsfiler eller få tag på användarinformation för att få åtkomst till andra nätverksanslutna datorer och servrar.

För de flesta företag utgör skrivare en säkerhetsrisk. Men endast runt hälften (59 procent) av de som deltog i Ponemon Institutes undersökning ansåg att skrivarsäkerhet är viktigt för deras affärsprocesser. De flesta säkerhetspolicyer täcker inte utskrifter. Sannolikheten är 40 procent högre att ledningen deltar i beslutsfattande för övergripande IT-säkerhet än för skrivarsäkerhet. Denna bristande uppmärksamhet kan göra företag sårbara för kostsamma attacker både inifrån och utifrån organisationen.

Även när man förstår sårbarheterna kan det vara svårt att utarbeta en heltäckande säkerhetsstrategi för bildhantering och utskrifter. Fler än 200 konfigurations- och säkerhetsrelaterade inställningar ingår i en typisk multifunktionsskrivare. För att göra enheterna säkra krävs ett samordnat skydd för hårdvara och programvara samt omfattande övervaknings- och administrationslösningar.

Vad kan du göra?
Nedan listas de 5 viktigaste insikterna som kan hjälpa de ansvariga för IT-säkerheten att förstå riskerna med nätverksskrivare och att fatta välgrundade beslut för att öka säkerheten för enheter, data och dokument.

1. IT-chefer måste börja tänka på skrivare på samma sätt som de tänker på datorer för att effektivt säkra företagsnätverk.
Varje åtkomstpunkt utgör en potentiell risk för nätverket. Skrivare och datorer är jämförbara ur arkitektursynpunkt och om de inte säkras kan vilken som helst av dessa göra nätverket sårbart för cyberattacker.

2. Nätverk är aldrig säkrare än sin svagaste åtkomstpunkt, vilket innebär att IT-avdelningar måste se till att säkerhetspolicyn inkluderar varje enskild enhet som berör nätverket.
Säkerhetschefer inser att skrivare är sårbara och förutser även problem, men de vidtar ännu inte nödvändiga åtgärder för att undersöka och säkra skrivare och multifunktionsskrivare.

3. Nätverk ansluter ett ökande antal enheter till skrivare, vilket ökar antalet datavägar som måste skyddas.
Den ökade mobila anslutningsbarheten, distansarbete och det faktum att man i högre grad tar med sig en egen enhet skapar fler åtkomstpunkter för cyberbrottslighet än någonsin tidigare.

4. Det behöver inte vara svårt att skydda dina skrivare eftersom nya säkerhetsverktyg gör det enkelt att uppfylla grundläggande krav och hålla nätverket säkert.
En multifunktionsskrivare kan ha upp till 250 säkerhetsinställningar att konfigurera. Ett säkerhetshanteringsverktyg med inbyggd industristandardpolicy, som t.ex. den som konfigureras av National Institute of Standards and Technology (NIST), kan bidra till att förenkla arbetet med enhetsskydd.

5. IT-avdelningar bör inkludera skrivare i system för sårbarhet och händelseövervakning.
Genom att ansluta skrivarsystemloggarna till ett verktyg för säkerhetsinformation och händelseplanering kan systemadministratörer utvärdera hot över hela nätverket.

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit