Logo Lyreco

Affärsmöten: Spara tid och arbeta mer effektivt med rätt metoder och verktyg!

Dela via:
  • Oxford

Som yrkesverksam deltar du i många möten varje dag. De hjälper dig att ifrågasätta dina idéer, driva projekt framåt och diskutera idéer med dina medarbetare och kunder. Förutom att lyssna och delta i mötet måste du också anteckna. Sedan måste du kunna återanvända dina anteckningar och/eller dela dem med ditt team. Så här gör du.

Hej, simma lugnt!
Istället för att kopiera det som skrivits på blädderblocket är allt du behöver göra under eller efter mötet att skanna blädderblocksarken med SCRIBZEE-appen genom att anpassa markörerna på skärmen med de som är tryckta på papperet. För att använda, dela eller ändra ordning på sidorna är allt du behöver göra att öppna applikationen, där du finner dem arkiverade efter ämne, och sedan välja den funktion du behöver.

Dessutom kan alla göra detta i slutet av mötet, vilket betyder att du inte längre behöver vänta på att en kollega ska skicka anteckningarna till dig. Du kan även göra detsamma med din OXFORD-anteckningsbok, som du har använt för att skissa ner huvudidéerna och instruktionerna för dina team.

SCRIBZEE-appen kan användas för att enkelt skapa ett enda dokument som innehåller alla anteckningar, som du sedan kan sortera i den ordning som passar dig bäst. En idealisk lösning för att memorera anteckningar strax innan nästa möte, eller för att skapa en skräddarsydd sammanfattning som kan delas direkt med dina kollegor så snart mötet slutar!

Med SCRIBZEE appen och OXFORD INTERNATIONAL smarta anteckningsböcker och SMART CHARTS blädderblock kan du organisera, omorganisera, redigera och dela. Du bestämmer! Dina anteckningar får mer innehåll vartefter dina tankar och projektet framskrider.

*Download SCRIBZEE app. BY OXFORD on Apple Store ou Google Play.

Hello, plain sailing!
Rather than copying out what has been written on the flipchart, during or after the meeting, all you need to do is to scan the flipchart sheets with the SCRIBZEE app by aligning the markers on screen with the ones printed on the paper. To use, share or change the order of the pages, all you need to do is to open the application where you’ll find them filed by subject and select the function you need.

Also, everyone can do this at the end of the meeting which means there’s no longer any need to wait for a colleague to send the notes to you. You can even do the same with your OXFORD notebook, which you will have used to jot down the main ideas and instructions for your teams.

The SCRIBZEE app can be used to easily create a single document containing all the notes, which you can then arrange in the order that suits you best. An ideal solution for memorising notes just before the next meeting or for creating a tailor-made summary, which can be shared instantaneously with your colleagues as soon as the meeting ends!

With SCRIBZEE app and OXFORD INTERNATONAL smart notebooks and SMART CHARTS flipcharts, organise, re-organise, edit and share. You decide! Your notes become richer as your thoughts and your project progress.

*Download the SCRIBZEE app BY OXFORD for free on Apple Store or Google Play

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit