Logo Lyreco

Vatten är pengar

Dela via:
Diversey

En ren miljö är en hälsosam, produktiv miljö. Speciellt på våren har vi en tradition att storstäda och göra rent i våra enheter, kontor och butiker. Enkelt sagt tar vi tag i en hink, tappar upp vatten, tillsätter lite rengöringsmedel och börja torka och skura. 

För att detta ska fungera, beställer, transporterar och förvarar vi rengöringsmedel som innehåller upp till 99% vatten. Här finns stora möjligheter till besparing eftersom vatten är lättillgängligt i Europa. Att använda utspädda produkter belastar inte bara miljön med onödiga kostnader, det belastar också din budget.

Vatten är nyckeln
En sak är säker: Vatten är en av de viktigaste beståndsdelarna i effektiv rengöring och därför är det huvudingrediensen i alla rengöringsmedel. Det kan dock tillsättas i olika skeden av en produkts resa från tillverkning till användning. När du köper färdig brukslösning (ready-to-use) är volymen av själva produkten och den tillhörande förpackningen väldigt stor. För användaren betyder det kostnader för transport, förvaring och avfallshantering. Inte att glömma administration och logistik. 

Koncentrerade rengöringsprodukter är ett utmärkt alternativ som dramatiskt reducerar både kostnader och ansträngningar på olika nivåer. Det finns ett flertal optioner att välja emellan:

Uppnå mer med mindre
Rengöringsprodukter förekommer i många former, anpassade efter olika behov. Generellt sett finns det tre typer av formuleringar:

 

  • Bruksfärdig lösning som t.ex. glasputsmedel i sprayflaska
  • Standardkoncentrat i 1- till 5-litersförpackningar som t.ex. allrengöringsmedel
  • Professionella, högkoncentrerade produkter i 1-litersflaskor eller påsar


Koncentrat är designade för att leverera samma effekt som bruksfärdiga produkter men i en avsevärt lägre dosering. Utspädning med vatten sker hos slutanvändarens istället för i fabriken. 

Vid konvertering från bruksfärdig lösning till högkoncentrerade produkter kan volymen och de tillhörande kostnaderna reduceras med upp till 100 gånger. Vid konvertering från standardkoncentrat till högkoncentrerade produkter blir reduktionen 4 gånger. 

Föreställ dig potentialen i att spara pengar, förvaringsutrymme och transport vid en sådan reduktion. Kostnaderna för att förflytta så mycket vatten är avsevärda, plastik- och kartongavfallet bildar ett mindre berg och CO2 utsläppen är stora.

Dosering - en utmaning
Nu är du redo att utnyttja möjligheterna i att konvertera till rengöringsmedel med högre koncentration men detta innebär också en utmaning: Att säkert dosera rätt mängd. 

När koncentrationen uppnår nivåer av 0,2% kan doseringen av mängden koncentrat till en hink eller applikationsflaska inte längre göras på känsla. Empiriska studier visar att överdoseringen av standardkoncentrat är mer än 30% om ingen doseringshjälp används, överdoseringen av högkoncentrerade produkter överskrider tom 100%. 

För att inte tillintetgöra besparingarna bör doseringshjälpmedel implementeras tillsammans med koncentratet. Doseringen måste bli rätt varje gång, oavsett vem som utför den. Det mest tillförlitliga valet är slutna system som inte går att manipulera, så som Diverseys SmartDose. 

Att välja rätt system
Ett system som bemöter utmaningen med doseringen i er verksamhet bör fungera utan att det behövs en utförlig upplärning. Ikoner och doseringsmekanismer som är enkla att förstå och använda är förutsättningen för att den nya lösningen ska tas emot väl av användarna. Med ett lämpligt doseringssystem har ni full kontroll över kostnader och förbrukning samtidigt som ni reducerar era totala utgifter. 

Utöver användarvänlighet och tillförlitlighet är säkerheten för brukarna en viktig aspekt att ta hänsyn till när ett doseringssystem ska väljas. Användaren ska över huvud taget inte kunna komma i kontakt med outspädda kemikalier om systemet används som avsett. 

Viktigt är till exempel huruvida behållaren kan öppnas. I fall att det är möjligt, finns det en risk för att hälla ut stora mängder och för att återfylla behållaren med vilken produkt som helst, så att användaren aldrig kan vara säker på om etiketten visar rätt information. En annan viktig aspekt är om behållaren kan droppa eller läcka efter användning. 

Hållbara alternativ 
Miljömärkningar ger bra vägledning för att göra ett miljövänligt val. När det kommer till koncentration och dosering är det dock lite mer komplicerat än att det kan täckas in helt av miljömärkningar. Även bruksfärdiga produkter kan med rätta få en miljömärkning för sina miljövänliga ingredienser. En miljömärkt, koncentrerad variant är dock ännu skonsammare för planeten. Dessa två infallsvinklar kompletterar varandra. När ni byter till koncentrerade rengöringsmedel håll därför utsikt efter miljömärkta eller tom växtbaserade alternativ som passar era behov. 

3 enkla steg för att komma igång

  • Utvärdera er nuvarande förbrukning: vilka bruksfärdiga produkter har ni och var är förbrukningen särskilt hög? Här finns det stor potential att snabbt reducera både kostnader och miljöpåverkan. 
  • Titta på alternativ med högre koncentration för dessa fokusområden. Jämför olika doseringssystem och hjälpmedel för att hitta den lösning som passar era behov bäst. 
  • Räkna slutligen på den minskning av volym och kostnader som dessa produkter levererar, för att övertyga dig själv om att du gör rätt val. Bli inte förvånad om du finner att utgifterna för rengöringsmedel minskar kraftigt när ni öppnar vattenkranen.
Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit