Logo Lyreco

Arbetsför: varför man ska ta välbefinnande på arbetsplatsen på allvar

Dela via:
Staples_article

Att skapa en hälsosam arbetsplats kan tyckas vara ytterligare en börda för företaget. Men en miljö där de anställdas välbefinnande är skyddad, uppmuntrande och tillgänglig har en mängd fördelar som uppväger den ursprungliga investeringen som krävs.

Sjukfrånvaro kan vara extremt kostsamt och påverka såväl budget som företaget negativt om man låter det vara, så det är klokt om man gör allt för att se till att folk inte blir sjuka på jobbet. En enkät som tittar på sjukfrånvaron, publicerad av tillverkarnas organ EEF under 2006, hittade en definitiv relation mellan de som tog tag i att förebygga sjukdom bland personalen genom att förbättra arbetsmiljöer och bättre verksamhetsresultat.

Världshälsoorganisationen genomförde 2011 en studie som visade att hälsosamma arbetsplatser hade en enormt viktig roll i människors välbefinnande, vilket leder till bättre fysisk och psykisk hälsa. Att hålla personalen frisk kommer inte bara att öka arbetsmoralen, det visar även att företaget tar sitt sociala ansvar på allvar. Här visar vi varför du bör skapa en hälsosam arbetsplats och hur du kan göra det.

En sund arbetsplats kan betyda mindre sjukfrånvaro enligt HSE (Health and Safety Executive) – över 27 miljoner dagar om året går förlorade på grund av arbetsrelaterade sjukdomar och skador, så att upprätthålla en sund arbetsplats är mycket viktigt.

Riktlinjer, som publicerats av NHS personalnämnd 2012, angav också vissa arbetsrelaterade risker. Från arbetare som utsätts för farliga kemiska ämnen på arbetsplatsen till dålig belysning och otillräckliga förfriskningsfaciliteter. Om man misslyckas med att ta hand om personalen kan det få en negativ inverkan på verksamheten.

Att skapa rätt grunder är ett bra utgångsläge. Personalen tillbringar mycket tid på arbetet och det är därför viktigt med höga standarder för hygien och renlighet. Att personalen får tillgång till kök och toalett som har rengörs noggrant och regelbundet är avgörande – se till att dessa utrymmen rengörs minst en gång om dagen för att motverka potentiella baciller, särskilt på toaletter. Se till att tvål alltid finns till hands och placera handspritstationer lite överallt på kontoret.

Prioritera avfallshantering genom att se till att alla papperskorgar töms regelbundet. Vare sig det gäller pappersavfall vid de anställdas skrivbord, till matavfallet i köket, se till att ha bra påsar så allt kasseras på rätt sätt och, ännu viktigare, hygieniskt.

Design med hälsa i åtanke

God ergonomisk design – där arbetsytan passar den anställdas individuella behov – spelar en viktig roll i att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Högkvalitativa stolar, som regelbundet ses över och byts ut vid behov, och skrivbord med rätt höjd, är väsentliga grundelement som kostar mindre än lång sjukfrånvaro.

Sittplatsen är viktig, men det finns mer som kan göras för att förebygga skador som ryggont eller karpaltunnelsyndrom (en arbetsrisk för personer som skriver på ett tangentbord under längre perioder). Det kan verka motsägelsefullt men genom att uppmuntra de anställda att ta regelbundna pauser kan de bli mer produktiva.

Hålla personalen glad och engagerad

Det handlar inte bara om att de kommer till kontoret – att visa de anställda att deras hälsofrågor är ett viktigt verktyg för att hålla dem engagerade och motiverade. Det kommer även att visa omvärlden att du driver en ansvarsfull verksamhet som vet hur man ser efter sin mest värdefulla tillgång.

Vår arbetskultur belönar ofta folk för hur länge de arbetar. Detta kan få anställda att känna att de måste synas för att deras långa arbetstimmar ska räknas. Men forskning visar att detta har en negativ inverkan på kvaliteten på det arbete som de ständigt närvarande anställda producerar.

Det verkar som vi alla har begränsat med kognitiva resurser som successivt tappas av när vi arbetar kontinuerligt utan avbrott. Oavbrutet arbete leder till negativa stressreaktioner som gör att man inte kan koncentrera sig. Detta riskerar att bli värre med tiden och kan då skada det emotionella och psykiska välbefinnandet. Det är viktigt att ta en paus från arbetet för att låta kreativiteten och tänkandet återhämta sig. Att låta dina anställda att ta en "mikropaus” från datorn kan vara effektivt.

Det är viktigt att regelbundet fylla på batterierna för att hjärnan ska fungera optimalt. Människor gör endast detta om de uppmuntras till det, och det bästa sättet att göra detta är att föregå med gott exempel. Det är en bra början att ta en promenad vid lunchtid, lämna arbetet i tid och ta sin årliga semester.

Det lilla extra

När du har fått till grunderna – genom att skapa en ren, väl upplyst och ergonomiskt utformad arbetsplats där människor uppmuntras att inte bränna ut sig genom stress och långa timmar – kan det vara dags att tänka på att ta det till nästa nivå. Arbetsplatsrelaterad stress, oro och depressioner står för nästan 450 000 sjukdagar om året, enligt Arbetskraftsundersökningen. Att presentera nya idéer som hjälper dem att hålla sig utvilade och avspända på jobbet och får dem att röra på sig är då nyckeln till en hälsosam arbetsplatsmentalitet.

Detta gäller även fysiskt aktiva människor – en löprunda före arbetet förebygger eventuella skador orsakade av ett stillasittande arbete. Fundera över hur du får dina anställda att röra sig – håll till exempel promenadmöten, eller genom att uppmuntra fysiska möten i stället för e-postmeddelanden.

Anamma företagets ansvar

Med tanke på det som nämnts ovan är det ditt ansvar att säkerställa att hälsofrågorna på arbetsplatsen tas på allvar. Genom att se till att dina anställda är väl omhändertagna och utveckla en aktiv, hygienisk arbetsmiljö, kommer företaget att anses som ett socialt ansvarstagande företag som tar hänsyn till alla faktorer relaterade till personalens arbetsmiljö för att uppfylla de behov som förknippas med det dagliga arbetet.

Och genom att måna om personalens välbefinnande kommer du utöver att uppskattas av din personal även vinna uppskattning från branschen, såväl lokalt som på en bredare front. Att bli ledande när det gäller personalens välbefinnande gör att ditt företag uppskattas externt och på lång sikt kan en hälsosam arbetsplats skapa stora fördelar.

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit