Logo

Är er toner farlig för personalen?

Dela via:
  • Samsung

Hur bra är luften på kontoret?

Fokus på luftföroreningar är aktuellt över hela världen och det sista de flesta moderna medarbetare vill oroa sig över att behöva arbeta i potentiellt farliga kontorsmiljöer. Tyvärr säger experterna att vi oavsiktligt kan förorena våra arbetsmiljöer med utsläpp från kontorstekniska produkter som fyller våra lungor med cancerframkallande ämnen och till och med kan ställa till med det otänkbara – orsaka skador på ofödda barn.

Samvetsgranna företagare inser att tiden nu är inne att agera. De kommer snabbt till slutsatsen att det är viktigt att uppmärksamma potentiella utsläpp på kontoret och att alla kontorstekniska produkter behöver granskas. Många säger att det bästa stället att påbörja arbetet med att eliminera utsläppen är där användning av fel typ av toner kan utgöra betydande hälsorisker.

Vad säger forskarna?
En rapport från Avinashilingam Institute for Home Science och Higher Education for Women, som publicerades tidigare i år, fann att ”ren teknik” är viktigt för att minska utsläppen av partiklar och flyktiga organiska föreningar (VOC)”. Rapporten konstaterade också att toner kan orsaka ”genotoxicitet” och andra hälsokomplikationer.

Under tiden har en studie från 2015 från PEC University of Technology i Chandigarh kommit fram till att skadliga VOC-utsläpp kan härröra från ­varm skrivartoner .

Lyckligtvis är inte företagare och IT-administratörer maktlösa i denna fråga. Genom att göra genomtänkta val av toner kan de dramatiskt minska riskerna med användning av skrivartoner – och även erbjuda hälsosamma, säkra arbetsmiljöer för personalen.

Men med så många olika typer av toner på marknaden, hur ska företagarna kunna sålla agnarna från vetet när det gäller köp av tonerkassetter? Tillverkarna hävdar ofta att deras äkta toner är säkrare, medan tillverkarna av (ofta billigare) tredjepartsvarianter säger att deras produkter är lika bra.

Men genom att leta upp tonerkassetter som är godkända av oberoende, internationellt erkända certifierare kan företagarna få garantier om tonerkassetternas säkerhet.

Testning av toner som utförts av TÜV Rhineland och andra företag som utför oberoende inspektioner och produktcertifieringar har varit till hjälp i denna fråga. Företaget har genomfört omfattande forskning om tonerrelaterade hälsorisker med viktiga resultat.

Vad är fel med refillkassetter?
Även om det kan tyckas vara bra ur ekonomisk synvinkel att fylla på en tonerkassett när den är tom, finns det ett mycket viktigt skäl till att det är bättre att köpa äkta tonerersättning: dina medarbetares hälsa.

TÜV-Rheinlands test har visat att tonerpåfyllningar från tredje part kan innehålla oacceptabelt höga halter av toxiner och att utsläpp från dem potentiellt kan leda till långsiktiga hälsoproblem.

Dessutom tenderar förseglingarna på de påfyllda kassetterna vara mindre täta än de som är monterade på äkta produkter. Det innebär att fina mikropartiklar kan läcka ut genom påfyllningshål och in i skrivarna. Och därifrån kan de fortsätta ut i den omgivande luften och förorena hela kontoret.

Skadliga utsläpp?
Det är mycket viktigt att vara observant på vad de oberoende testerna har att säga om VOC-utsläpp och tonertoxicitet. I en studie av TÜV Rheinland 2014–2016 om potentiellt farliga ämnen som ingår i toner- och VOC-utsläpp under utskriftsprocessen, testades totalt 38 tredjeparts tonerkassetter liksom äkta Samsung-patroner på en rad Samsung-skrivare.

Resultaten kunde inte ha blivit mer avgörande: häpnadsväckande 90 procent av kassetterna från tredje part klarade inte TÜV Rheinlands säkerhetsstandard, medan de äkta kassetterna enkelt klarade testerna.

Och det var inte allt. Medan äkta Samsung-tonerkassetter visat sig innehålla mindre än en procent cancerframkallande toxiner (långt under TÜV Rheinlands-lägsta säkerhetsstandard) var genomsnittet för tredjepartsprodukterna 6,3 procent. Än mer oroande var att medan äkta toner innehöll absolut inga toxiner som kan orsaka fosterskador var den genomsnittliga toxiciteten för fosterskador för tredjepartsprodukterna över 17 procent.

I vår hälsomedvetna tidsålder med företagens ökade sociala ansvarstagande visar siffror som dessa att användning av tonerkassetter som inte uppfyller oberoende säkerhetsstandarder, kan företagarna utsätta hela personalen – och sig själva – för stor fara.

Ansvarstagande rutiner i företagen
När det gäller att fatta beslut om kontorsmateriel ligger ansvaret i sista hand hos IT-beslutsfattare och företagsägare. Många entreprenörer blir allt mer medvetna om risken för kontorsmaskinsrelaterade utsläpp och inser att deras anställdas hälsa och säkerhet måste gå före allt annat.

Och i en tid av skepsis, när få människor tar företagare och återförsäljare på ordet, har behovet av att hitta produkter som uppfyller oberoende säkerhetskrav blivit avgörande. Tonerkassetter 

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit