Logo Lyreco

Sex sätt som verksamheten gagnas av att bli miljövänligare

Dela via:
  • Staples_article

Hållbar utveckling är inte längre bara en fråga om personlig preferens och bra PR. Allmänhetens åsikter och lagstiftningen förändras med allt snabbare takt vilket innebär att det i allt större utsträckning är en avgörande faktor för företagets kommersiella livskraft. Här är sex sätt som en hållbar strategi kan hjälpa dig och ditt företag att dra nytta av modeordet:

1. Förbättrat intryck av varumärket och ökad konkurrenskraft
Konsumenterna är 58 % mer benägna att köpa företagets produkter eller tjänster när de vet att organisationen är medveten om deras inverkan på samhället och miljön, enligt konsumentundersökningar från Natural Marketing Institute, vilket är en strategisk konsultpartner som bedriver verksamhet i 30 länder. Undersökningen visade också att konsumenterna är villiga att spendera upp till 20 % mer på miljövänligare produkter och tjänster. 

2. Ökad produktivitet och minskade kostnader
Många företag har fått större verksamhetseffektivitet efter att ha implementerat mer miljömässigt hållbara affärsmetoder. Det är en logisk utveckling då förbättrad miljövård och användning av resurser leder till en mer effektiv verksamhet och minskade kostnader.

3. Bättre ekonomiska och investeringsmöjligheter
Finans- och investeringsanalytiker har insett att hållbarhetsplaner för energieffektivitet och minskad miljöpåverkan är viktigt i utvärderingen av företag. En studie från Goldman Sachs visade att företag inom sex branscher som anses vara ledande inom policyer för miljön, sociala frågor och ledning överträffade konkurrenterna. En annan undersökning baserad på CFO Research, som undersökte 175 högt uppsatta ekonomichefer, visade att mer än hälften anser att deras företag kommer att öka intäkterna genom starka hållbarhetsinitiativ.

4. Ökad beredskap för framtida lagstiftning och kostnader
Ernst & Youngs rapport The Top 10 Business Risks for Business betonar vikten av att vara förberedd för strängare miljöbestämmelser och ökade energikostnader. Det är uppskattat att så snart som 2020 kommer företag enligt lagen kommer att vara tvungna att minska koldioxidutsläppen med 25 %, samt att den siffran kommer att stiga till allt mellan 50–80 % vid år 2050. Detta kommer att påverka både tillgången och kostnaden för energi, vilken förväntas fördubblas inom de närmaste tio åren.

5. Förbättrad rekrytering och kvarhållande av kompetenta medarbetare
Människor vill i allt högre grad arbeta för företag som ”gör det rätta”. Enligt Adecco, vilket är ett internationellt HR-företag, så anser 52 % av anställda vuxna att deras företag borde vara mer miljömedvetet. Miljömässigt hållbara metoder har blivit en underliggande faktor som definierar ett företag och dess förhållningssätt till sina anställda. Enligt studien A Global Study of Business Ethics från American Management Association är utvecklandet av ett program för socialt företagsansvar är en av de fem främsta interna arbetsmetoderna för att garantera en etisk företagskultur.

6. Mer hälsosam arbetsmiljö för anställda 
Miljövänligare produkter har inte bara en positiv inverkan för miljön, de har även en positiv inverkan för människor. Miljövänligare rengöringsprodukter, till exempel, som kommer från växtriket och är 100 % biologiskt nedbrytbara, innehåller inga farliga artificiella kemikalier. Det innebär att de är mycket mindre benägna att vara skadliga för hälsan hos underhållsanställda, vilket gör personalen gladare och friskare.

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit