Logo

Hållbarhet – dina val gör skillnad

Dela via:
  • Post-it
  • Scotch

Hemma är vi många som återvinner och väljer etiskt inköpta produkter. Med hjälp av teknik som kan hjälpa oss att reglera vår energianvändning blir hushållen allt smartare, men hållbarhet på arbetsplatsen domineras fortfarande till stor del av mer traditionella, fysiska produkter. Om vi ska kunna göra verklig skillnad måste vi dock börja ta med oss miljötänket hemifrån till våra arbetsplatser. Det säger en hel del om oss och om våra organisationer om vi väljer leverantörer och samarbetspartner med produkter och tjänster som är hållbara. 

Att omsätta hållbarhet i praktiken

På de flesta moderna arbetsplatser finns det återvinningskärl som personalen kan använda, men brukar man kontrollera kvaliteten och mängden utskriftspapper som används? Återvinner man skrivarpatroner? Slösar man med kontorsmaterial eller har man för mycket i lager? Går det att hitta alternativa produkter som är bättre ur hållbarhetssynpunkt?

På lokal, nationell och internationell nivå finns mängder av initiativ och miljömyndigheter som kan ge råd och vägledning. Av dem kan du få information om huruvida leverantörerna i din distributionskedja använder hållbara resurser, och de kan också hjälpa till att förbättra miljöprestandan i din verksamhet.

Genom ansvarsfulla inköp kan du arbeta för en miljövänligare och mer hållbar framtid för alla. 

Vad som skiljer 3M från mängden

Med de ständigt växande kraven på att företag ska mäta och reglera sin miljömässiga och samhälleliga påverkan är det inte längre enbart en kostnadsfråga att välja rätt produkter och leverantörer. Det är också ett sätt att visa ansvar.

3M har alltid genomsyrats av en strävan att förbättras och utvecklas. Det är inte bara en företagskultur utan snarare en djupt rotad filosofi som löper genom hela organisationen. Detta har lett till innovation, inte bara i de produkter vi tillverkar, utan också i sättet att leda organisationen och vår inställning till jordens resurser. I närmare 40 år har vi arbetat för att hitta bättre lösningar för vardagliga behov, och vi har tagit oss an den tuffa utmaningen att verka för en mer miljövänlig och hållbar planet. Vi är världskända för våra åtaganden och resultat på miljöområdet, och vi är övertygade om att företagen kan gå i spetsen för de förändringar som krävs för att skapa en mer hållbar framtid.

3M stöder FN:s Global Compact som ålägger företag att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi är medlemmar i World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) och har varit med i Dow Jones hållbarhetsindex sedan det upprättades år 1998.

Vårt arbete har gjort att EcoVadis (leverantör av hållbarhetsklassificeringar) klassat oss på ”guld-nivå” som ett av de 1 procent högst placerade stora globala företagen, och Etisphere Institute har för fjärde året i rad utsett oss till ett av världens mest etiska företag.

I fråga om hållbarhet fokuserar vi på fem globala utmaningar: råmaterial, vatten, energi och klimat, hälsa och säkerhet samt utbildning och utveckling. Här upprättas långsiktiga mål och tydliga ambitioner, som vi försöker uppnå med hjälp av vår teknik och innovation.

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit