Logo Lyreco

4 viktiga anledningar till att köpa återvunnet

Dela via:
  • Exacompta

Du kan spela en avgörande roll för att skydda miljön och ett sätt att göra det på är att panta, återvinna och källsortera. Vet du egentligen varför allt detta är bra för miljön? Vi har nedan listat flera fördelar med att köpa återvunna produkter eller produkter som är tillverkade av återvunnet material. 

 

1. Mindre avfall och föroreningar

När du köper återvunna produkter betyder det att material som annars skulle ha klassats som avfall och hamnat på soptippen, i stället kan återanvändas. Genom att återanvända material minskar vi efterfrågan på nytt material, därigenom kan vi minska mängden föroreningar som släpps ut när nytt material tillverkas. Dessutom kan avfall som slängs på soptippar bidra till att skada miljön, därför är det viktigt att undvika att avfall hamnar där i onödan.

 

2. Energibesparingar

På liknande sätt är det mycket mer energieffektivt och kostnadsbesparande att använda återvunnet material i stället för att tillverka nytt. Ökad återvinning kan därför leda till lägre energiförbrukning och när energiförbrukningen minskar utnyttjas mindre energi. Detta leder i sin tur till mindre föroreningar och på det stora hela minskar den negativa miljöpåverkan.

 

3. Odla en grön image

Återvinning och återvunna produkter är nu en viktig del av livet, och företag som inte verkar bry sig om återvunna produkter får alltmer en negativ image. Därför är det fördelaktigt för företag att framhålla att de tar ett miljömässigt ansvar. Eftersom konsumenterna blir alltmer medvetna om de miljöskador som orsakas av deponerat avfall blir återvinning och att köpa återvunna produkter allt viktigare för dem. Företag som tar sitt miljöansvar på allvar ses som attraktiva samarbetspartner, och de som inte gör det kanske i stället uppfattas som otillförlitliga eller oansvariga. Ur ett affärsmässigt perspektiv finns det alltså mycket att vinna på att välja den gröna vägen.

 

4. Att köpa återvunna produkter betyder inte att göra avkall på kvaliteten eller att det måste kosta mer, som när det gäller Forever®-sortimentet från Exacompta.

De återvunna Forever-produkterna håller samma kvalitet och är lika tillförlitliga och pålitliga som motsvarande produkter av icke-återvunnet material. Med Forever® har Exacompta bevisat att återvunna produkter inte måste vara gråa och trista, utan kan vara färgglada och spännande. Och även om 75 procent av européerna är villiga att betala mer för miljövänliga produkter ligger Forever® i ett perfekt prisläge.

 

Nu har du fått all information du behöver för att kunna spela en viktig roll när det gäller att skydda miljön.
Exacompta tar sin del av ansvaret för att hjälpa dig att ta din. Med Forever®-sortimentet kan du garanterat köpa verkligt miljövänliga produkter. Råvaran till Forever®-produkterna kommer från Exacomptas Clairefontaines pappersbruk som endast tillverkar papper och kartong från återvunna returpappersbalar och internt regenererat avfall.
Vår kartong, från 300 g/m², består av flera lager papper eftersom det inte går att kombinera tjocka lager återvunnet material direkt. Trots att produkten är uppbyggd av flera lager används samma 100 procent återvunna material hela vägen. Tack vare den här processen går det också att sammanfoga två färger, så att vi kan erbjuda ett tvåfärgat sortiment.
Produkterna omfattar inget tryck, ingen blekning och blandar inte kartong av olika kvalitet – Exacompta håller perfekt kvalitet, även på återvunnet material.
Forever® arkiveringsprodukter är tillverkade i enlighet med DIN 6738-normen som garanterar att de kan användas för 50 års arkivlagring.
Självklart är de även Blue Angel-certifierade som en garanti för en verklig miljösatsning.
Men mer än allt annat är Forever®-produkterna stilrena och snygga.
Se efter själv.

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit