Logo Lyreco

Besvärande buller på arbetet

Dela via:
Tesa

Besvärande buller på arbetet
Höga ljud och buller är ett vanligt problem på stora kontor i många företag. Just i mindre och medelstora företag är det ett problem, eftersom de ofta inte har resurser att tillhandahålla andra lokaler för arbeten som innebär mycket ljud.

Varför buller och det upplevda besväret är ett problem har diskuterats mycket, bland annat av Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Nationella institutet för arbetsskydd och arbetsmedicin). I november 2015 arrangerade det här institutet ett expertmöte på det här temat och kom fram till att besvärande buller på arbetet leder till sämre prestationer och därmed är en källa till misstag. Utöver detta kom man fram till att en hög ljudnivå påverkar personalens hälsa och trivsel negativt.

Magasinet Spiegel Online publicerade i april 2014 en intervju med prof. dr. Jürgen Hellbrück från katolska universitetet i Eichstätt-Ingolstadt. Han är psykolog, bullereffektsforskare och professor för arbets-, hälso- och miljöpsykologi. Han anser att buller från 80 decibel är hälsofarligt. En bil som kör i 50 kilometer i timmen skapar 78 decibel, lika mycket som en förpackningstejp som rullas av med högt ljud. Av det här kan man dra slutsatsen att båda bullerkällorna är hälsoskadliga och därför är förpackningstejp som rullas av med högt ljud ett problem som måste tas på allvar. Detta gäller särskilt för företag som inte har några alternativ för arbeten med högt ljud. För att inte behöva skaffa fler lokaler, kan små och medelstora företag också använda förpackningstejp från tesa® som rullas av tyst och därmed skydda personalens hälsa.

Det blir även tydligt i intervjun med prof. dr. Jürgen Hellbrück att människor som är pressade och stressade tenderar att bli mer negativt påverkade av höga ljud. I små och medelstora företag fördelas ansvaret för företagets framgång på ett litet antal personer, därför är medarbetarna oftare pressade. Därför bör särskilt de här medarbetarna skyddas mot besvärande buller så att de kan fortsätta att prestera bra. Förpackningstejp som rullas av tyst kan bidra till att minska bullernivån.

Hit kommer också att arbetsgivare enligt lag är skyldiga att sörja för personalens arbetsskydd. I § 3 och § 4 i tyska arbetsskyddslagen tas arbetsgivarens plikter upp. Här fastställs att arbetsgivaren skall sörja för de nödvändiga åtgärderna för personalens arbetsskydd. Såsom har tagits upp ovan är höga ljud i viss mån hälsoskadliga, därför är arbetsgivaren skyldigt att skydda arbetstagaren mot det. 

Förpackningstejp från tesapack® bidrar till en lugn arbetsmiljö
Som producerande företag är tesa® inte bara intresserat av den egna personalens arbetssäkerhet, utan kan även bidra till hälsa hos personal i andra företag genom förpackningstejp som rullas av tyst. Besvärande buller genom förpackningstejp som rullas av med högt ljud gäller alla företag från små advokatkontor, som skickar tillbaka dokument till klienterna till stora företag som är verksamma inom näthandel.
Förpackningstejp som källa till besvärande buller är kanske inte en uppenbar faktor när det gäller en trivsam miljö på kontoret.

Problemet med besvärande buller på arbetet upptäcktes hos tesa® redan för länge sedan och därför har 85 % av tesapack®-kvaliteterna gjorts om till tejp som rullas av tyst. Från tesa® finns passande förpackningstejp som rullas av tyst för alla användningssyften. För mycket tunga paket eller flyttkartonger upp till 30 kg erbjuder tesapack® Ultra Strong förpackningstejp inte bara tillräckligt skydd för kartongens innehåll, utan även passande skydd för användaren och personer i närheten. Också för lite lättare kartonger (upp till 15 kg) har tesa® den rätta tejpen som rullas av tyst. tesa® förpackningstejp Crystal Clear förenar många utmärkta egenskaper. Den rullas av tyst, är fri från lösningsmedel, har lång hållbarhet och är transparent. Det gör den mycket väl lämpad att packa mönstrade eller tryckta kartonger med.

Också de miljövänligt tillverkade tejperna från tesa® (tesa® eco&strong) kombinerar många positiva egenskaper. Dels är de extra miljövänliga eftersom de tillverkas av återvunnen PP-folie och dels rullas de av tyst och skapar på så vis inga hälsoskador hos användaren och personer i närheten.

Kontakta oss
Vill du dra nytta av de utmärkta tejplösningarna från tesa® och bättre skydda ditt företag från skador? Tillsammans med Staples ger vi dig gärna råd och hjälper till vid analys och val av de nödvändiga tejplösningarna! 

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit