Logo

Är dina medarbetare redo att arbeta?

Dela via:
  • Fellowes - work better

Fler än hälften (56 %) av alla europeiska arbetstagare går för närvarande till arbetet med arbetsrelaterade hälsoproblem som påverkar deras arbetsförmåga – och nästan en tredjedel (29 %) av arbetstagarna säger att de funderar på att byta arbete på grund av den negativa påverkan som arbetsmiljön har på deras hälsa.

Sjuknärvaro är den nya frånvaron
Trots goda intentioner bidrar medarbetare i hela Europa till en uppåtgående trend av ”sjuknärvaro” när de går till jobbet sjuka. När en medarbetare kommer till jobbet men inte kan utföra sina arbetsuppgifter fullt ut minskar produktiviteten. De flesta fortsätter att arbeta istället för att ta ledigt och återhämta sig. Problemet är då att sjukdomen ofta blir långvarig, vilket försämrar både kvaliteten och produktiviteten. Detta påverkar såklart i förlängningen även affärsresultaten.

Enligt studier som gjorts av Fellowes drabbas 33 % av europeiska medarbetare av regelbundna ryggbesvär och 31 % av nackbesvär som ett direkt resultat av hur de arbetar. Dessutom har 1 av 5 uppgett att de lider av viktproblem och 1 av 10 att de har fått ett förhöjt blodtryck till följd av att de inte mår bra på arbetsplatsen.

När vi analyserar orsaken till dessa hälsoproblem ser vi att det finns en bristande kunskap om goda arbetsrutiner. De vanligaste dåliga vanorna är enligt arbetstagarna själva: dålig hållning vid skrivbordet (49 %), dricker inte tillräckligt med vatten under dagen (41 %) och sitter alltför länge utan att ta rast (41 %).

Från chefshåll krävs ett förebyggande, snarare än avhjälpande sätt att angripa problemen.

Problemet med sjuknärvaro är en fråga som blir allt viktigare för företagsledare. I olika studier menar företagsledare att ökad arbetsmoral (48 %) och produktivitet (45 %) samt en hälsosammare arbetsplats (38 %) är deras viktigaste prioriteringar – men tyvärr har endast 47 % av medarbetarna koll på att deras arbetsgivare erbjuder olika satsningar inom hälsa och välbefinnande för att åstadkomma detta. Dessutom tycker nästan hälften (43 %) av de europeiska arbetstagarna att arbetsgivarna inte gör tillräckligt för se efter deras välbefinnande.

För att hantera det här växande problemet måste arbetsgivarna påbörja genomförandet av långsiktiga och förebyggande metoder för att komma till bukt med ohälsosamma arbetsrutiner och inte förlita sig på ”snabba lösningar”. 54 % av medarbetarna säger att de skulle stanna kvar längre på sina arbeten, och 58 % säger att arbetet skulle hålla högre kvalitet, om mer gjordes för att se efter deras välbefinnande. Lösningen på produktivitetsproblemen är tydlig. Det finns ett stort incitament för arbetsgivare med kontorsbaserade arbetstagare att verkligen ta tag i orsakerna till arbetsplatsrelaterade hälsoproblem för att bereda väg för en mycket gladare, mer engagerad och i slutändan mer produktiv personal.

Europeiska företag förlorar svindlande 73 miljarder euro1 årligen på grund av problemen med sjuknärvaro – något som arbetsgivare inte kan bortse från. Glad och frisk personal gör ett bättre och mer produktivt arbete. Det går helt enkelt inte att förbise fördelarna med välmående medarbetare. 

74 % av företagsledarna runtom i Europa tror också att satsningar på hälsa och välbefinnande lockar till sig bättre personal.

Koppla samman arbetsplats med välbefinnande via Fellowes 4 Zone Approach® i alla kontorsbaserade miljöer.

Fellowes är specialister på arbetsplatsergonomi och har utvecklat ett arbetssätt med fyra zoner för ett sundare arbetsliv för kontorsbaserade arbetare. Vi kallar det 4 Zone Approach®. Det är en bra vägledning för hur dina medarbetare kan uppnå en bra arbetsställning vid skrivbordet och en bra presentation av fördelarna med Fellowes ”topp-till-tå-lösningar”.

Fellowes ergonomiska lösningar har utvecklats av experter för att förebygga arbetsplatsrelaterade smärtor och skador. Vi har bland annat FIRA2-godkända stativ för bildskärmar och bärbara datorer samt rygg-, fot- och handledsstöd med antibakteriellt Microban®-skydd.

LAGEN KRÄVER: Arbetsgivare är enligt lag skyldiga3 att genomföra riskbedömningar av arbetsplatsen och se till att medarbetare arbetar på ett säkert och bekvämt sätt, oavsett plats.3

Baserat på fynd från Loudhouse Research, uppdrag av Fellowes 2017 (annan än 1. Loudhouse Research på uppdrag av Fellowes 2016) 
2. FIRA International är en oberoende ergonomisk konsultation. Produkter med denna logotyp är ackrediterade enligt EU: s hälso- och säkerhetslagstiftning: BS EN ISO9241 / 1995 / Del 5; EG-direktiv 90/270 EEG och ändrar 2002.
3. EG-direktiv 90/270 / EEG

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit