Logo Lyreco

Vardagliga kommunikationsrelaterade utmaningar med att arbeta på distans

Dela via:
  • Plantronics

Anställda är i dag inte längre bundna till sitt skrivbord åtta timmar om dagen (eller längre) under veckans alla dagar. Enligt den senaste "Mobile Collaboration Survey" från Plantronics säger åtta av tio anställda att deras företag tillåter flexibelt och mobilt arbete.  

Men medan möjligheten att arbeta från valfri plats vid valfri tidpunkt kan förbättra de anställdas produktivitet och effektivitet - för att inte tala om engagemang - innebär det även vissa utmaningar, speciellt för de som arbetar med IT.

I en annan studie från Plantronics som utförts av Spiceworks tillfrågades 400 amerikanska IT-tekniker och 60 % av dem anser att deras företag inte riktigt förstår utmaningarna med att arbeta på distans då man fortfarande måste samarbeta med varandra trots att man befinner sig på olika platser. En följd av detta blir att IT-avdelningar både måste hantera det ökande antalet supportförfrågningar från anställda som arbetar på distans - 92 % av dessa kontaktar IT-avdelningen när de har teknikrelaterade problem - och samtidigt försöka hitta det bästa sättet att utrusta dessa anställda så att de kan utföra sitt arbete effektivt. Bland de som deltog i undersökningen har 44 % ökat supporten för mobila anställda under de senaste två åren och 53 % förväntar sig att den här trenden fortsätter under de följande två åren.

Enligt undersökningen är de största teknikrelaterade problemen med att arbeta på distans:

• Otillförlitligt internet (49 %)
• Bakgrundsljud under samtal (28 %)
• Störningsmoment (16 %)

Anställda som arbetar på distans är beroende av samarbetsprogram, i genomsnitt behövs tre stycken, som kräver vissa kunskaper av användaren för att maximera potentialen. De mest populära verktygen är Skype för företag, GoToMeeting, Dropbox, Skype och WebEx. Men endast 50 % av de som arbetar med IT ger användarna anvisningar för hur man optimerar arbetet på distans.

Undersökningen belyste även mindre företag. Även de här företagen ger stöd för arbete på distans genom att tillhandahålla:

• Dataplan för mobiltelefoner
• Åtkomst/hotspot för mobilt internet
• Headset för bärbara datorer/mobila enheter (76 % av företagen har köpt ett professionellt headset, hälften av dessa är från Plantronics)
• Internetåtkomst i hemmet 

Arbete på distans är helt klart vägen mot framtiden för småföretag. Genom att förse de anställda med rätt mobila enheter och möjligheten att vara online var som helst tillsammans med vägledning om bästa tillvägagångssätt kan dessa företag ge anställda som arbetar på distans en möjlighet att aldrig känna sig långt borta från kontoret.

Vilka utmaningar står dagens anställda inför och vilka lösningar finns?
Sättet vi arbetar på förändras. Ökad mobilitet och samarbete innebär att fler arbetssätt uppkommer. Syftet med samarbete är att få arbetet gjort tillsammans. För att göra det behöver de anställda kunna dela idéer, åsikter och information – med andra ord de behöver kunna kommunicera med varandra.

Våra undersökningar visar några viktiga insikter med anställda som är beroende av tekniken för att arbeta på distans. Vi såg att de kan delas in i tre huvudsakliga grupper: den flexibla arbetaren, den mobila arbetaren och den anslutna chefen

Flexibla arbetare 
Flexibla arbetare kan arbeta från ett skrivbord men rör sig ofta både inom ett kontor och mellan olika kontor. De tar ofta med sig arbetet hem. De anpassar sig alltid efter olika miljöer och måste hantera olika nivåer av bakgrundsljud och varierande anslutningsmöjligheter. Dessa anställda stöter på utmaningar som bakgrundsljud under samtal, samarbete med kollegor som befinner sig på någon annan plats samt att de inte kan ta del av information när de arbetar på distans. 

För flexibla arbetare är lösningen:
Voyager Focus UC, Bluetooth-stereoheadset som kan användas för både dator- och mobiltelefonsamtal och har sofistikerad bullerdämpning och uppslukande stereoljud.

Mobila arbetare 
Oavsett om de är på väg till ett försäljningsmöte, till en kund för att fixa dennes utrustning eller till en konferens eller mässa så är de ständigt i rörelse. Anslutningsmöjligheter kan vara ett problem både under resor och när de är på plats hos kunden. Ett av de största problemen är att dessa anställda inte har någon kontroll över bakgrundsljud. De stöter på utmaningar som att de måste kommunicera trots oljud eller dålig anslutning eller att ansluta under resan. 

För mobila arbetare är lösningen:
Voyager 5200 UC, Bluetooth-headsetet med den mest avancerade, anpassningsbara bullerdämpningen och WindSmart®-teknik som stänger ut störande ljud, vilket möjliggör tydligt ljud oavsett var man befinner sig.

Anslutna chefer 
Dessa viktiga beslutsfattare deltar ofta i viktiga möten. De är ofta delaktiga i lösningar på större problem och de skapar även stora möjligheter. En dålig anslutning eller inaktuell information har en enorm påverkan för så väl deras produktivitet som uppfattningen av företaget. Dessa anställda stöter på utmaningar som att de måste förbli ansluten på alla enheter, höra och höras i ett samtal där de deltar på distans och störande bakgrundsljud. 

För anslutna chefer är lösningen:
Savi W740, det trådlösa systemet som gör att anställda kan lyssna och kommunicera på sin dator och bordstelefon samtidigt, vilket ger fullständig mobilitet på kontoret.

Ett samarbete med Plantronics handlar om mer än att bara skaffa ett headset.
Vi erbjuder en omfattande garanti på alla våra produkter. Gå till www.plantronics.com/warranty för att få mer information. 

Dela via:

Fortsätt Läsa

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit