Staples Business Advantage

Certifieringar och standarder

Om du väljer Staples får du mycket mer än bara en ledande leverantör av kontorsprodukter. Staples Corporate Responsibility (CR) arbete omfattar vårt engagemang i det samhällsansvar vi har som företag. Staples CR är uppbyggt kring fyra grundpelare - samhälle, mångfald, miljö och etik - och uttrycker vår önskan att bidra till samhället, verka för mångfald, ta ansvar för miljön och agera på ett etiskt korrekt sätt. Vi är medvetna om hur våra beslut påverkar våra intressenter och samarbetar med dessa för att ta fram ömsesidigt gynnsamma lösningar. Vi går från ord till handling inom vårt ansvarstagande.

Läs vår Corporate Responsibility (PDF)

SP's uttalande om Staples hållbarhetsarbete - ISO 26000

Staples uttalande - ISO 26000 (PDF)

Staples egendeklaration - ISO 26000 (PDF)Hållbarhetsrapport 2016

Läs vår svenska hållbarhetsredovisning 2015

Läs vår globala hållbarhetsredovisning

Arkiv - tidigare hållbarhetsredovisningar

Staples Sweden AB arbetar med ledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 samt SS-EN ISO 9001. Genom arbetet med ISO-certifieringarna systematiserar vi vårt arbete med ständiga förbättringar av kvalitet och miljö, samt att hanterar arbetet med att uppnå våra hållbarhetsmål. Målen kommuniceras till hela organisationen och tillgängliga för våra kunder och partners genom vår hållbarhetsredovisning.

 

       ISO 9001 (pdf)  ISO 14001 (pdf)  ISO 26000 (pdf)

 

 

 

Kontakta
close

Ring oss

Du kan ringa vår kundtjänst på följande nummer:

033-20 65 50

Du kan också fylla i formuläret nedan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.

Get help SE

General
Submit